update geschatte leestijd 2 min
schedule later lezen
later lezen

Vul hier uw e-mailadres in en ontvang deze pagina in uw mailbox
om op een later tijdstip terug te lezen.

Wat is dementie?

Wat is dementie?

Dementie is een ziekte van de hersenen. Er zijn verschillende vormen van dementie. De meest bekende is de ziekte van Alzheimer. Dit komt voor bij ongeveer 70% van de mensen met dementie. Daarnaast komen Vasculaire dementie (door schade aan de bloedvaten in het hoofd), Frontotemporale dementie en Lewy Body dementie redelijk vaak voor. Ook de ziekte van Korsakov is een vorm van dementie. Op deze pagina van Alzheimer Nederland worden deze ziektebeelden toegelicht.

Kenmerken van dementie

Het is meest opvallend is geheugenverlies. Het kortetermijngeheugen is als eerste gestoord. Later kunnen ook herinneringen van vroeger verdwijnen. Geheugenverlies alleen is niet voldoende om te spreken van dementie. Daarnaast zijn meer veranderingen merkbaar. Dagelijkse handelingen zoals aankleden, eten koken of omgaan met geld lukken niet goed meer. Ook kunnen er problemen ontstaan met rekenen, taal, organiseren, oriëntatie en besef van tijd. De gedragsverandering kan zich uiten in passiviteit (dingen niet meer doen), of juist onrust en ontremming (dingen overdreven veel of vaak doen). Bij dementie is er vaak een geleidelijke achteruitgang van het functioneren, waarbij in de loop van de ziekte steeds meer hulp nodig is. Door Dementie Twente is een ‘Signalenkaart Dementie’ ontwikkeld. Deze signalenkaart kan worden gebruikt om signalen te herkennen en geeft aan wat je wel en beter niet kunt doen. Deze signalenkaarten zijn ook kosteloos te bestellen via het contactformulier op de homepagina.

  Bekijk hier de Signalenkaart dementie Twente.

Onderzoek en diagnose

Wanneer u  twijfels hebt over uw geheugen, kunt u contact opnemen met uw huisarts. De huisarts zal samen met u kijken wat er aan de hand is. Een goede omschrijving van uw klachten en de verschijnselen waarover u zich zorgen maakt, is belangrijk voor de huisarts om een goede diagnose te stellen. Aanvullende informatie van mensen uit uw omgeving, zoals van uw partner of een familielid, helpt hierbij. Uw huisarts kan zelf onderzoek doen naar uw geheugen of kan u verwijzen naar een geheugenpolikliniek  in Almelo of Enschede of een geheugenonderzoeksteam voor verder onderzoek. Dit onderzoek kan bestaan uit een lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek, neurologisch onderzoek, neuropsychologisch onderzoek en eventueel een scan. Voor een dergelijk onderzoek hebt u altijd een verwijzing nodig van uw huisarts. Er zijn zeker redenen om de diagnose te laten stellen. Bijvoorbeeld dat je begrijpt wat er aan de hand is, dat je tijdig hulp kunt krijgen en dat je weet dat het niet een andere ziekte is. Voor bepaalde vormen van zorg en het verkrijgen van een indicatie voor de WLZ (Wet Langdurige Zorg) is een diagnose vereist. Ook zijn er medicijnen die het ziekteproces iets kunnen vertragen, maar deze zijn niet voor alle patiënten geschikt.

Geheugentest

Om een indruk te krijgen van de verschijnselen van dementie, kunt u ook de tien signalen van dementie bekijken.De tien signalen van dementie en de geheugentest zijn ontwikkeld door Alzheimer Nederland.

Twijfelt u of uw geheugenproblemen normaal zijn of dat u dementie hebt? Of vermoedt u dat uw partner of familielid dementie heeft? Dan kunt u de geheugentest doen voor uzelf of voor een ander.