update geschatte leestijd 2 min
schedule later lezen
later lezen

Vul hier uw e-mailadres in en ontvang deze pagina in uw mailbox
om op een later tijdstip terug te lezen.

Privacy

Privacyverklaring

Dementie Twente hecht veel waarde aan de privacy van de bezoekers en gebruikers van haar website. In deze privacy policy informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie over het gebruik van onze website. Door onze website te bezoeken gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Dementie Twente kan echter niet garanderen dat de verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten en onvolkomenheden. Wij kunnen verwijzen naar pagina’s van derden. Dementie Twente is niet aansprakelijk voor het gebruik dan wel de inhoud van deze website.

 

Privacy verklaring Dementie Twente

Toepassing Privacy statement

In dit Privacy Statement wordt toegelicht hoe Dementie Twente omgaat met uw persoonsgegevens wanneer u gebruikt maakt van onze website.

Doel van de website

Het verschaffen van informatie over het ziektebeeld; dementie. Verder willen we via de website het makkelijk voor u maken om contact met ons op te kunnen nemen.

Doel persoonsgegevensverwerking

Dementie Twente verwerkt in het kader van onze bereikbaarheid voor u en om onze informatieverstrekking aan u te kunnen verbeteren in zeer beperkte mate persoonsgegevens.

Om te kunnen reageren op uw contactverzoek registreren we:

  • Naam, telefoonnummer en e-mailadres

 

Om na te kunnen gaan waar uw belangstelling naar uit gaat en of onze website overzichtelijk en logisch is opgebouwd maken we gebruik van cookies en Google Analytics.

Voornoemde persoonsgegevensverwerking geschiedt op grond van de door u ingevulde gegevens op het contactformulier op onze website. De door u ingevulde gegevens worden tot maximaal drie maanden na het versturen van het formulier bewaard. Na drie maanden worden uw ingevulde gegevens verwijderd uit de database achter onze website. Op het moment dat u de gevraagde gegevens invult geeft u toestemming voor de verwerking voor de hierboven omschreven specifieke doeleinden. Indien u dit niet wenst kunt u gebruik maken van de mogelijkheden om telefonisch met ons in contact te treden.

Dementie Twente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking. Nadat aan uw contactverzoek is voldaan zal Dementie Twente deze gegevens wissen. Slechts de medewerkers die uw contactverzoek behandelen hebben inzage in de persoonsgegevens.

U heeft het recht bij Dementie Twente een verzoek in te dienen om inzage in welke persoonsgegevens er van u door Dementie Twente worden verwerkt. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft

 

u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Dementie Twente zal dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of u gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. U kunt uw verzoek zenden aan Dementie Twente via onze algemene contactgegevens.

Contactgegevens Dementie Twente

Boulevard 1945 – 505

7511 AD Enschede

Tel: 06 – 102 68 038

E: info@dementietwente.nl

 

Vragen en klachten

Indien u nog vragen heeft over het privacy statement van Dementie Twente dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Mocht u van mening zijn dat Dementie Twente uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze verwerkt en Dementie Twente geen/onvoldoende gehoor geeft aan uw bezwaar of uw verzoek, zoals hiervoor omschreven, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.