update geschatte leestijd 1 minuut
schedule later lezen
later lezen

Vul hier uw e-mailadres in en ontvang deze pagina in uw mailbox
om op een later tijdstip terug te lezen.

Hulp en zorg thuis

Er is veel ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun naasten, alleen kan het lastig zijn de juiste vorm te vinden die bij uw situatie past. Heeft u bijvoorbeeld thuis begeleiding, verzorging of verpleging nodig, dan kunt u een beroep doen op de thuiszorg. In Twente werken verschillende thuiszorgaanbieders. Ook zijn er organisaties die dagbesteding bieden, waar mensen met dementie een of meer dagen per week overdag naartoe kunnen. Voor mantelzorgers is er de zogenaamde respijtzorg, waarbij een vrijwilliger de zorg voor de dementerende partner of ouder een paar uur overneemt, zodat de mantelzorger even ‘vrij’ is (mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor hun naaste). Er zijn vakantiemogelijkheden voor cliënt en mantelzorger. Er zijn cursussen voor mantelzorgers om te leren omgaan met dementie. Er zijn mogelijkheden voor contact en informatie in de Alzheimercafés. Ook is er praktische ondersteuning, zoals maaltijdvoorziening of hulp in het huishouden.  Een casemanager dementie kan u helpen bij het zoeken en het coördineren van de juiste hulp. Organisaties die u ook kunnen helpen met ondersteuning en zorg bij dementie zijn steunpunten informele zorg, ouderenadviseurs van welzijnsorganisaties of zorginstellingen en het Wmo-loket van uw eigen gemeente. En u kunt natuurlijk altijd terecht bij uw eigen huisarts.