Onderzoek en diagnose

Als zorgverlener kun je een belangrijke rol spelen in het opmerken van de eerste signalen die kunnen wijzen op een vorm van dementie.  De cliënt of familieleden hebben vaak al langer het vermoeden dat er iets aan de hand is. Soms durven mensen dat niet met elkaar te bespreken, soms is er ontkenning van de cliënt. Je kunt ze behulpzaam zijn door de signalen van dementie goed te observeren, deze te bespreken met de cliënt en/of een betrokken familielid. Bij twijfel kunt je altijd met je leidinggevende je observaties bespreken. Bij een vermoeden van ernstige geheugenproblemen kunt je de cliënt of familie adviseren om contact op te nemen met de huisarts.

In de regio Twente is een signalenkaart ontwikkeld die behulpzaam kan zijn bij je observaties. De signalenkaart geeft aan waar je op kunt letten.

Ook onder professionals is wel eens discussie of het goed is dat mensen weten dat zij of hun familielid dementie hebben. Immers soms geldt: wat niet weet, wat niet deert. Toch zijn er de nodige redenen om voorkeur te geven aan een snelle diagnose. Alzheimer Nederland heeft tien redenen om vroegtijdig een diagnose te laten stellen op een rijtje gezet.

In Twente zijn verschillende onderzoeksteams en poliklinieken die onderzoek doen en diagnose stellen. Bij cliënten die zelfstandig wonen of verblijven in een verzorgingshuis, is de huisarts als hoofdbehandelaar degene die doorverwijst voor verder onderzoek.