Dementie beter bergrijpen

Als je als hulp- of zorgverlener werkt met mensen met dementie, is het belangrijk om deze ziekte en het bijbehorende gedrag zo goed mogelijk te begrijpen. Er zijn veel manieren om informatie over dementie te vinden: op deze en op andere websites (zoals die van Alzheimer Nederland), in informatiebijeenkomsten, door scholing, enzovoorts. Sinds kort is er ook een website die op een geheel eigen manier laat zien wat er gebeurt bij dementie: de Alzheimer Experience. Op deze website staan filmpjes waarin door professionele acteurs steeds een bepaalde situatie wordt nagespeeld. Het bijzondere is dat je ieder filmpje kunt bekijken vanuit verschillende personen. Zo ziet je hoe een familielid of een buitenstaander een bepaalde situatie bekijkt, maar ook hoe iemand met dementie dezelfde situatie zelf ziet. Daarnaast kunt je klikken op ‘de dokter’ die vervolgens het beeld in loopt en uitlegt wat er aan de hand is in die situatie. De ruim 20 filmpjes laten verschillende fasen van dementie zien. Van harte aanbevolen om eens te bekijken.