Dementie

Dementie is een verzameling van verschijnselen van geestelijke achteruitgang en verandering van gedrag. Het meest opvallend is geheugenverlies. Het korte termijn geheugen is als eerste gestoord. Later kunnen ook herinneringen van vroeger verdwijnen. Geheugenverlies alleen is niet voldoende om te spreken van dementie. Daarnaast zijn meer veranderingen merkbaar. Dagelijkse handelingen zoals aankleden, eten koken of omgaan met geld, lukken niet goed meer. Ook kunnen er problemen ontstaan met rekenen, taal, organiseren, oriëntatie en besef van tijd. De gedragsverandering kan zich verder uiten in passiviteit (dingen niet meer doen), of juist onrust en ontremming (dingen overdreven veel of vaak doen).

Bij dementie is er vaak een geleidelijke achteruitgang van het functioneren, waarbij in de loop van de ziekte steeds meer hulp nodig is. Dementie wordt veroorzaakt door een hersenziekte. Alzheimer dementie is de meest bekende vorm. Andere vormen van dementie zijn: vasculaire dementie, frontotemporale dementie en Lewy body dementie.

Op de website van Alzheimer Nederland staat veel informatie over dementie.