Dementie beter begrijpen

Voor veel mensen is het belangrijk om te begrijpen wat er aan de hand is wanneer iemand dementie krijgt. Er zijn veel manieren om informatie over dementie te vinden: op deze en op andere websites (zoals die van Alzheimer Nederland), in informatiebijeenkomsten, bij uw huisarts, enzovoorts. Sinds kort is er ook een website die op een andere manier laat zien wat er gebeurt bij dementie: de Alzheimer Experience. Op deze website staan filmpjes waarin door professionele acteurs steeds een bepaalde situatie wordt nagespeeld. Het bijzondere is dat u filmpje kunt bekijken vanuit verschillende personen. Zo ziet u hoe een familielid of een buitenstaander een bepaalde situatie bekijkt, maar ook hoe iemand met dementie dezelfde situatie zelf ziet. Daarnaast kunt u klikken op ‘de dokter’ die vervolgens in beeld loopt en uitlegt wat er aan de hand is in die situatie. De ruim 20 filmpjes laten verschillende fasen van dementie zien en zeker de situaties wanneer de ziekte verder gevorderd is, kunnen confronterend zijn.

Meer kennis over het ziekteproces zorgt ervoor dat patiënten en naasten beter begrijpen waarom iemand vergeetachtig is of zich ‘vreemd gedraagt’. Ook kan deze kennis helpen om de juiste ondersteuning en zorg op het juiste moment te vragen.