Hulp en zorg

Er is veel ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun naasten. Heeft u bijvoorbeeld thuis begeleiding, verzorging of verpleging nodig, dan kunt u een beroep doen op de thuiszorg. Twente heeft verschillende thuiszorgaanbieders. Ook zijn er verzorgingshuizen en verpleeghuizen die dagverzorging bieden, waar mensen met dementie een of meer dagen per week overdag naartoe kunnen. Voor mantelzorgers is er zogenaamde respijtzorg, waarbij een vrijwilliger de zorg voor de dementerende partner of ouder een paar uur overneemt, zodat de mantelzorger even ‘vrij’ is (mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor hun naaste). Er zijn vakantiemogelijkheden voor patiënt en mantelzorger. Er zijn cursussen voor mantelzorgers om te leren omgaan met dementie. Er zijn gespreksgroepen met lotgenoten in de zogenaamde Alzheimercafés. Ook is er praktische ondersteuning, zoals maaltijdvoorziening of hulp in het huishouden. Alle ondersteuning en zorg die in Twente is te krijgen, kunt u vinden door te zoeken in de Sociale Kaart Twente. U kunt daar ook uw eigen postcode invoeren om te kijken wat bij u in de buurt zit.

Een casemanager kan u helpen bij het zoeken en het coördineren van de juiste hulp. Organisaties die u ook kunnen helpen met ondersteuning en zorg bij dementie zijn steunpunten informele zorg, ouderenadviseurs van welzijnsorganisaties of zorginstellingen en het Wmo-loket van uw eigen gemeente. Met al uw vragen over dementie kunt u verder 24 uur per dag bellen met de Alzheimertelefoon. En u kunt natuurlijk altijd terecht bij uw eigen huisarts.