Vroege diagnose

Alhoewel de mogelijkheden om vormen van dementie te behandelen heel beperkt zijn, is er voor patiënt en betrokken familieleden een aantal belangrijke argumenten om tijdig de diagnose dementie te stellen (bron: Alzheimer Nederland).

Erkenning

Patiënt en/of familie hebben vaak al lang het idee dat er iets niet in orde is, maar kunnen dit geen naam geven. Soms wordt er ten onrechte gedacht dat er een burn-out of een depressie is. Partners lopen langdurig rond met vragen, bijvoorbeeld over veranderd gedrag dat ze niet kunnen plaatsen. Het stellen van de diagnose dementie kan dan een grote opluchting geven.

Uitsluiten van andere (wellicht behandelbare) ziektebeelden

Soms kunnen dementie, depressie en delier vergelijkbare symptomen geven. Het onderscheid maken is van essentieel belang. Ook kunnen bepaalde geneesmiddelen ongewenste bijwerkingen geven die doen denken aan een dementie. Tevens is het in kaart brengen van risicofactoren zoals hypertensie en het behandelen daarvan belangrijk.

Tijdig inschakelen van hulp (zoals een casemanager)

In Twente zijn in alle regio’s casemanagers dementie die patiënt en betrokken familieleden kunnen ondersteunen bij hun vragen. Ze gaan in gesprek met partner en kinderen om na te denken over de toekomst, wanneer de dementie voortschrijdt en wijzen de weg naar ondersteuning en zorg zoals: thuiszorg, dagopvang, dagbehandeling en ergotherapie.

Opluchting

Vroege diagnose biedt de mogelijkheid om te anticiperen op wat komen gaat, het bespreekbaar maken van achteruitgang en het achterhalen van de wensen van de dementerende. Zeker in de beginfase van dementie kunnen mensen met dementie vaak nog aangeven wat zij wenselijk vinden. Er kan gesproken worden over het inschakelen van hulp. Deelname aan een KOP-groep door de dementerende biedt ondersteuning bij het verwerken van de diagnose dementie.

Omgaan met dementie

Wanneer de diagnose dementie is gesteld, kan de partner beter voorbereid worden op veranderend gedrag en kunnen er tijdig omgangsadviezen gegeven worden.