Informatie

Vanaf 1 januari 2015 valt casemanagement onder de aanspraak wijkverpleging binnen de Zorgverzekeringswet. Verwijzers kunnen cliënten/patiënten sindsdien rechtstreeks aanmelden bij de thuiszorgaanbieder van voorkeur. De centrale aanmelding met het aanmeldformulier via de dementieketens is daarmee beëindigd. Het centrale telefoonnummer/e-mailadres voor casemanagement bestaat niet meer. De nieuwe contactgegevens vindt u hier.