Aanmelden

Sinds 1 januari 2015 valt casemanagement onder de aanspraak wijkverpleging binnen de Zorgverzekeringswet. Verwijzers kunnen cliënten/patiënten sindsdien rechtstreeks aanmelden bij de thuiszorgaanbieder van voorkeur. De centrale aanmelding met het aanmeldformulier via de dementieketens is daarmee beëindigd. 

Met eventuele vragen kunt u contact opnemen met de ketenregisseurs dementie Twente:
Judith Kroes:  j.kroes@dementietwente.nl of tel: 06-34351236

Loes Heerts: l.heerts@arienszorgpalet.nl of tel: 06-10268038