Voor gemeenten

Gemeenten krijgen een steeds grotere rol in de zorg voor mensen met dementie en hun naasten. Deze inwoners van uw gemeente hebben een specifieke ondersteuningsbehoefte en vragen een eigen aanpak. De Twentse dementieketen laten u graag beter kennismaken met deze groeiende doelgroep. Dat doen we door de komende periode informatie voor gemeenten over dementie toe te voegen aan deze ‘gemeentepagina’ van onze website.

Als eerste doen we letterlijk een boekje open over dementie. Of eigenlijk willen we graag dat u ons boekje opendoet. Klik hier om dat te doen.

Daarnaast wijzen we u op twee zeer informatieve documenten: de ‘Handreiking dagactiviteiten gemeenten’ van Alzheimer Nederland en de notitie ‘cliëntgroepen’ van het TransitieBureau Wmo.

Wat ons betreft, blijft het contact overigens niet digitaal. We gaan graag met u in gesprek over ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten. We beschikken over veel informatie: binnen de ketens werken de dementiespecialisten van Twente samen. Klik hier om ons te mailen of te bellen.

Cover vergeet me niet