Waarom dementieketens

Bij ziektes die complex en/of progressief zijn, zoals dementie, zijn doorgaans meerdere zorgverleners betrokken. Soms tegelijkertijd, maar vrijwel altijd ook opvolgend. De cliënt/patiënt heeft daardoor te maken met een zorgketen. Het doel van ketenzorg-projecten is om een goede afstemming tussen die verschillende betrokken organisaties te realiseren, met de cliënt/patiënt als middelpunt. De trefwoordenlijst (de zogenaamde thesaurus) voor zorg en welzijn geeft voor het begrip ‘zorgketen’ de volgende definitie: “opeenvolging van verschillende soorten zorg die diverse zorgaanbieders aanbieden aan de patiënt/cliënt en waarbij die zorgaanbieders gezamenlijk zorgen voor een vloeiend verloop”. Deze volzin verwoordt op goede wijze de reden dat de Twentse dementieketens zijn opgericht: goede zorg leveren aan mensen met dementie en hun naasten door goed samen te werken. Die samenwerking gaat bij de dementieketens verder dan alleen zorgaanbieders. Ook bijvoorbeeld huisartsen, organisaties die diagnose stellen, gemeentelijke Wmo-loketten, welzijnsorganisaties, steunpunten informele zorg en belangenverenigingen horen bij de dementieketen. Zij kunnen allemaal op enig moment een rol spelen in het proces dat een dementiepatiënt en zijn of haar mantelzorgers doorlopen.