Waarom een dementieketen?

Op 1 januari 2016 zijn de drie huidige Twentse dementieketens samengevoegd tot één nieuwe, Twentebrede dementieketen. Op deze wijze worden de opgebouwde kennis, expertise en ervaring van de drie bestaande dementieketens geborgd en hebben cliënten, mantelzorgers, professionals en andere belanghebbenden in Twente een eenduidig aanspreek- en informatiepunt bij alle dementie-gerelateerde zaken.

Missie/visie

De samenwerking binnen de keten is gericht op verbetering van de kwaliteit en de doelmatigheid van ondersteuning en zorg aan mensen met dementie en hun naasten. Dit door goede afstemming tussen alle betrokken partijen binnen de keten, door het delen van informatie en door het gezamenlijk oplossen van knelpunten in het aanbod.

Uitgangspunten

  • De dementieketen neemt de Zorgstandaard Dementie als basis voor organisatie en activiteiten.
  • Cliënten en hun naastbetrokkenen met hun ondersteunings- en zorgvragen vormen steeds het uitgangspunt voor het denken en handelen binnen de keten.
  • De keten wordt, vanuit de inhoud, zo eenvoudig mogelijk georganiseerd: simpel, doelmatig, licht en kostenbewust.
  • De keten verbindt ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun naasten uit verschillende ‘financieringsregimes’ (Wmo – WLZ – ZVW).