Een sterke constructieve dementieketen in Twente

04-02-2016

Een sterke constructieve dementieketen in Twente

 In Twente hebben ongeveer 10.000 mensen een vorm van dementie. Ruim 70% van die mensen woont zelfstandig. Vaak hebben ze hulp van hun partner, kinderen, familie, vrienden; de zogenaamde mantelzorgers. Deze mensen kunnen worden ondersteund, bijvoorbeeld door vrijwilligers, de ouderenadviseur, casemanager dementie of wijkverpleegkundige.

 Vanaf 2016 zijn de drie dementieketens in Twente samengevoegd tot één dementieketen. In de dementieketen werken organisaties samen om de zorg voor mensen met dementie goed op elkaar af te stemmen. In de Twentse dementieketen zijn  verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg, GGz, ziekenhuizen, stichtingen informele zorg, welzijnsorganisaties en Alzheimer Nederland vertegenwoordigd. Vanuit de dementieketen wordt ook samengewerkt met huisartsen en gemeenten.

 Een belangrijk doel van de dementieketen is dat zowel de cliënt als mantelzorgers weten wat er voor hen aan ondersteuning beschikbaar is in de regio én dat ze hulp krijgen bij het organiseren van die ondersteuning. De dementieketen biedt burgers, professionele zorgverleners en gemeenten informatie over dementie via www.dementietwente.nl

De ketenpartners van de dementieketen nemen de Zorgstandaard Dementie als leidraad voor hun samenwerking.

280116

 Betrokken partijen waren aanwezig bij de oprichtersvergadering op donderdag 28 januari 2016.

Geef een reactie