Dementie Twente

Welkom op de website Dementietwente.nl. Op deze website staat informatie voor alle mensen in Twente die met dementie te maken hebben: mensen die dementie hebben of een vermoeden van dementie, partners,  kinderen, familieleden, vrienden, buren, maar ook zorgverleners, huisartsen, andere professionals, gemeenten. Door op een van de zes bovenstaande knoppen te klikken, vindt u de informatie die voor u van belang is.

Deze website is een initiatief van de Twentse dementieketen. Deze dementieketen is een samenwerkingsverband van zorg-, welzijn- en andere organisaties. De deelnemende partijen willen samen betere ondersteuning en zorg verlenen aan mensen met dementie en hun naasten. Als u wilt weten wie er samenwerken in de dementieketen, klik dan op de knop ‘Over dementietwente’.